SUB4 ไม่ง่าย แต่เป็นไปได้

เป้าหมายของการวิ่งมีหลากหลาย แต่สำหรับนักวิ่งหลายๆคน การทำ SUB4 น่าจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียว แม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ สำหรับคนที่มีความสามารถทางกีฬาด้านอื่นๆ แล้วก็ตาม Views (1324)