คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

  1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (หากต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
  2. ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
  3. ต้องไม่มีโรคประจำตัวอันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายเมื่อมีการฝึกซ้อมกีฬา (ทีมงานอาจจะมีการสุ่มตรวจด้านสุขภาพ)
  4. ต้องให้การเคารพโค้ช ผู้จัดการทีม และเพื่อนร่วมทีม อันจะก่อให้เกิดสังคมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

ประเภทสมาชิก

Screen Shot 2559-08-03 at 23.16.35

Bronze class 1,200 บาท
Silver class 2,700 บาท
Gold class 6,600 บาท
Platinum class 16,000 บาท

สมาชิกรายปี ทีมบียอนด์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับตามเงื่อนไขดังนี้

สิทธิประโยชน์ สมาชิก Bronze class 1,200 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองฝึกซ้อมในระยะสั้นๆ
1. รับเสื้อยืด Beyond 1 ตัว
2. ฟรี คูปอง Beyond Course training 4 ครั้ง มูลค่า 1,200 บาท
3. คูปองราคาพิเศษ ครั้งต่อไป ชุดละ 2,500 บาท (10 ใบ)

สิทธิประโยชน์ สมาชิก Silver class 2,700 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถฝึกซ้อมกับทีมได้บ่อยครั้ง
1. รับเสื้อยืด Beyond 1 ตัว
2. ฟรี คูปอง Beyond Course training 10 ครั้ง มูลค่า 3,000 บาท
3. คูปองราคาพิเศษ ครั้งต่อไป ชุดละ 2,500 บาท (10 ใบ)

สิทธิประโยชน์ สมาชิก Gold class 6,600 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมเป็นประจำและต่อเนื่อง
1. รับเสื้อยืด Beyond 1 ตัว
2. ฟรี คูปอง Beyond Course training 30 ครั้ง มูลค่า 9,000 บาท
3. คูปองราคาพิเศษ ครั้งต่อไป ชุดละ 2,500 บาท (10 ใบ)

สิทธิประโยชน์ สมาชิก Platinum class 16,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาและสามารถวางแผนการฝึกซ้อมได้ตลอดทั้งปี
1. รับเสื้อยืด Beyond 1 ตัว
2. ฟรี คูปอง Beyond Course training 80 ครั้ง มูลค่า 24,000 บาท
3. คูปองราคาพิเศษ ครั้งต่อไป ชุดละ 2,500 บาท (10 ใบ)

พิเศษสำหรับสมาชิก ทีมบียอนด์ ที่มีสถานะเป็นสมาชิกรายปีแล้วเท่านั้น
• รายเดือน 1,600 บาท เพื่อการฝึกซ้อมไม่จำกัดภายในระยะเวลา 1 เดือน
• รายปี 16,000 บาท เพื่อการฝึกซ้อมไม่จำกัดภายในระยะเวลา 1 ปี

หมายเหตุ

1. สมาชิกแต่ละประเภท มีอายุสมาชิก 1 ปี นับจากวันสมัครสมาชิก
2. เสื้อทีมบียอนด์(เสื้อสวยงาม โดดเด่นเวลาวิ่ง หารูปยิ่งง่ายดาย) สำหรับการสมัครสมาชิกทุก Class จะมีเพียง 1 ตัว/ปี/สมาชิก เท่านั้น
3. สำหรับผู้ไม่ใช่สมาชิกทีม คูปองสำหรับการฝึกซ้อมต่อครั้ง ราคา 300 บาท

 

การใช้ “Beyond Training” Voucher

Voucher 1 ชุด ใช้ได้ทั้งหมด 10 ครั้ง แต่ละครั้งมีมูลค่า 300 บาท (หากเป็นสมาชิกทีม จะได้รับส่วนลดตามประเภทสมาชิก) ซึ่งจะใช้แทนเงินสดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทีม

ตารางการซ้อมกับโค้ช สนามเทพหัสดิน (คลิกดูแผนที่)

  • เช้าวันเสาร์ 6:00 – 8:00 น. Run We Run, Go Together = เป็นการซ้อมเต็มรูปแบบ ตาม Training Pace ของตัวเอง (ใช้ Voucher ตามปกติ)
  • เย็นวันจันทร์ 18:00 – 20:00 น. Big Monday with Team Beyond = เน้น Recovery Run สำหรับนักวิ่งที่เพิ่งผ่านการแข่งขันมาและคนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกทีมสามารถเข้าร่วมซ้อม (ฟรี!!! ไม่ต้องใช้ Voucher)
  • เย็นวันอังคาร 18:00 – 20:00 น. Run like a champion = เพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายและความอึดในรูปแบบและความเร็วที่หลากหลาย (ใช้ Voucher ตามปกติ)
  • เย็นวันพุธ 18:00 – 20:00 น. Run with Technique = เพิ่มเทคนิคการวิ่งในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในส่วนการของท่าทางกายภาพ และเน้นการวิ่งแบบ interval โดยมีหลักคิดให้สนุกและท้าทาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยการฝึกซ้อม (ใช้ Voucher ตามปกติ)

*ตารางหรือรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

[คลิกสมัคร]