คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

  1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (หากต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
  2. ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
  3. ต้องไม่มีโรคประจำตัวอันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายเมื่อมีการฝึกซ้อมกีฬา (ทีมงานอาจจะมีการสุ่มตรวจด้านสุขภาพ)
  4. ต้องให้การเคารพโค้ช ผู้จัดการทีม และเพื่อนร่วมทีม อันจะก่อให้เกิดสังคมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ค่าสมาชิกแบบรายเดือน
1 เดือน 1,500 บาท
2 เดือน 2,500 บาท
ค่าสมาชิกแบบรายครั้ง (แบบใช้ Voucher)
1 Voucher 300 บาท (อายุ 1 ปี)
10 Voucher 2500 บาท (อายุ 1 ปี)
.

ตารางการซ้อมกับโค้ช สนามเทพหัสดิน (คลิกดูแผนที่)

  • เย็นวันอังคาร 18:00 – 20:00 น. Run like a champion = เพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายและความอึดในรูปแบบและความเร็วที่หลากหลาย
  • เย็นวันพฤหัสบดี 18:00 – 20:00 น. Run with Technique = เพิ่มเทคนิคการวิ่งในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในส่วนการของท่าทางกายภาพ และเน้นการวิ่งแบบ interval โดยมีหลักคิดให้สนุกและท้าทาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยการฝึกซ้อม
  • เช้าวันเสาร์ 6:00 – 8:00 Cross Training with Brick = หลังจากที่ซ้อมวิ่งมาทั้งอาทิตย์ สามารถเลือกมาซ้อม Brick (ปั่นจักรยาน+วิ่ง) สร้างความสมดุลให้กับกล้ามเนื้อ หรือใครอยากจะซ้อมวิ่งปกติก็ยังมีให้เลือกเหมือนเดิม วันเสาร์เป็นวันซ้อมสบายๆของทุกคน

*ตารางหรือรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

[คลิกสมัคร]